Wypadki na urządzeniach UTB

Urządzenia UTB

Okres wakacyjny to czas wzmożonej pracy drogowej i budowlanej, co przekłada się na zwiększenie liczby urządzeń transportu bliskiego (UTB) będących w stałym użytku. Lato to również czas, kiedy dochodzi do największej liczby wypadków na urządzeniach UTB. Dzieje się tak z uwagi na fakt, iż okres ten dla wielu pracowników jest czasem pewnego luzu, który może spowodować spadek czujności. Jak postępować w przypadku wypadku na urządzeniu UTB i gdzie zgłaszać tego typu przypadki?

Czym są urządzenia UTB?

UTB to skrót od nazwy urządzenia transportu bliskiego. Nazywamy tak wszelkie urządzenia, których głównym zadaniem jest przenoszenie materiałów na niewielkie odległości. Urządzenia UTB spotykane są najczęściej na placach budowy oraz placach wielu firm produkcyjnych. Do grupy urządzeń transportu bliskiego można zaliczyć między innymi wózki widłowe, żurawie, suwnice, dźwigi budowlane, windy czy schody ruchome. Są to zatem zarówno ogromne urządzenia jak mi niewielkie pojazdy małego zasięgu.

Jeśli chciałbyś zdobyć uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych i podnośnikowych, zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.bhpiww.pl/wozki-podnosnikowe/, która zawiera wszystkie najważniejsze informacje w tym zakresie.

Postępowanie w przypadku wypadku na urządzeniu UTB

Każdy eksploatujący tego typu urządzenie jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia organu jednostki dozoru technicznego o uszkodzeniu lub nieszczęśliwym wypadku dotyczącym urządzenia UTB.  Jeśli zaś chodzi o definicję nieszczęśliwego wypadku to ustawodawca przygotował zmianę w jej brzmieniu w myśl rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 2018 roku.  Z definicji tej wynika jasno, że do nieszczęśliwych wypadków zaliczamy nagłe zdarzenia, w następstwie których spowodowane zostały obrażenia ciała lub śmierć osoby. Problematyczny jest jednak fakt, że owe rozporządzenie nie definiuje dokładnie czym są obrażenia ciała i jaki kaliber powinny mieć by zaliczać się do nieszczęśliwego wypadku.

Niejasności te powodują pewne problemy z koniecznością zgłaszania wypadków na urządzenia UTB. Pracodawcy nie są do końca pewni, jakie obrażenia powinni zgłaszać i czy niewielkie obrażenia ciała, takie jak skaleczenia powinny podlegać zgłoszeniu. Biorąc pod uwagę wszelkie wątpliwości w tym temacie może okazać się, że ocena co do zasadności wypadku do Urzędu Dozoru Technicznego powinna należeć do biegłego z zakresu medycyny.  Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by pracodawca zgłaszał każde, nawet najmniejsze obrażenie spowodowane pracą na urządzeniach bliskiego transportu. Zgłoszenie takie będzie wtedy traktowane jako „podejrzenie” nieszczęśliwego wypadku z użyciem urządzenia UTB.

Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że nowe rozporządzenie z 2018 roku doczeka się jeszcze pewnych uściśleń, które pozwolą w jasny sposób rozstrzygać o tym, czy zdarzenie powinno kwalifikować się do nieszczęśliwych wypadków z udziałem urządzeń transportu bliskiego.

Szkolenia UTD – tel. 600 153 117