Ochrona Przeciwpożarowa

Usługi bhp i ppoż. wózki widłowe Mateusz Błazik

Spytaj o ofertę! (+48) 600 153 117

Zakres usług ppoż. :

  • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
  • przeglądy, konserwację i naprawę sprzętu gaśniczego,
  • pomiary ciśnienia i badania wydajności hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych wszystkich producentów,
  • badania ciśnieniowego węży hydrantowych,
  • montażu gaśnic, znaków ppoż. i ewakuacyjnych,
  • legalizację UDT zbiorników powyżej 6kg,
  • kompleksowe wyposażenie firm w zakresie PPOŻ (dobór odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego, znaków ewakuacyjnych, instrukcji postępowania na wypadek pożaru),
  • oznakowanie ppoż. obiektów,
  • przeglądy gaśnic osób prywatnych oraz gaśnic samochodowych.

Każdy przeprowadzony przez nas serwis jest potwierdzony odpowiednim protokołem, a sprzęt przeciwpożarowy opatrzony odpowiednią kontrolką.

Usługi wykonujemy zarówno na miejscu, jak i u klienta.