Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Usługi bhp i ppoż. wózki widłowe Mateusz Błazik

Spytaj o ofertę! (+48) 600 153 117

Zakres usług bhp:

 • szkolenia wstępne BHP,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • przeprowadzenie oceny stanu BHP w firmie,
 • doradztwo w zakresie przepisów prawa pracy,
 • sporządzenie okresowej analizy BHP,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
 • ocenę wydatku energetycznego,
 • sporządzanie instrukcji stanowiskowych BHP
 • reprezentowanie pracodawcy przed organami nadzoru (PIP, PIS),
 • kompletowanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy,
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji modernizacji oraz nowych inwestycji zakładu pracy pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach produkcyjnych,
 • współpraca z laboratoriami upoważnionymi, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy,