Ładowarki teleskopowe – Jakie uprawnienia musi mieć operator w świetle prawa?

Szkolenia okresowe BHP

Ładowarki teleskopowe, nazywane również WNO (wielozadaniowe nośniki osprzętu) to sprzęt niezwykle popularny, zarówno w budownictwie, jak i w rolnictwie. Z dniem 10.08.2018 r. nastąpiła znacząca zmiana w ich technicznym nazewnictwie, od tego czasu bowiem pojazd ten nazywany jest wózkiem jezdniowym podnośnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia ze zmiennym wysięgiem. Tym samym zmieniły się przepisy dotyczące obsługi i korzystania z tego sprzętu. Osoby zajmujące się eksploatacją tego urządzenia są również zobowiązane do zarejestrowania go w UDT, TDT lub WDT. Zmiana dokonała się również w podmiocie wydającym uprawnienia do kierowania tym urządzeniem. Nie jest to już IMBiGS, lecz wspomniane wcześniej jednostki dozoru technicznego. Zatem, jakie uprawnienia musi posiadać operator ładowarki teleskopowej w świetle obowiązującego prawa?

Powód zmian prawnych dotyczących ładowarek teleskopowych

Wszelkie zmiany dotyczące eksploatacji ładowarek teleskopowych zostały wprowadzone wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju i Finansów z 15.12.2017 roku, które dotyczy ujednolicenia oraz doprecyzowania kwalifikacji wymaganych do obsługi wózków jezdniowych wyposażonych w napęd silnikowy. Zmiany te mają, zatem na celu uściślenie zasad, jakie obowiązują osoby kierujące tego typu sprzętem oraz posiadające je w swoich warsztatach, firmach czy gospodarstwach rolnych.

Z jednej strony ma to być ułatwienie dla wszystkich pracodawców i ich pracowników, z drugiej zaś zmiany te wywołały początkowo pewnego rodzaju zamieszanie i konieczność wdrożenia do firm nowych przepisów i zapoznania z nimi wszystkich pracowników, do czego przydatne może okazać się szkolenie okresowe BHP.

Kiedy mówimy o ładowarce teleskopowej?

 • Jeżeli kolumna teleskopowa znajduje się obok i/lub za kabiną operatora to taka maszyna jest wózkiem jezdniowym teleskopowym ze zmiennym wysięgiem i podlega pod Dozór Techniczny.
 • Jeżeli kolumna teleskopowa znajduje się bezpośrednio przed kabiną operatora to taka maszyna jest ładowarką teleskopową, którą zaliczamy do WNO.

O czym powinien pamiętać użytkownik ładowarki teleskopowej po zmianie przepisów?

Najważniejsze zmiany dotyczące nazewnictwa oraz uprawnień operatora ładowarki teleskopowej, o których powinien pamiętać każdy użytkownik tego urządzenia to:

 • Zmiana oficjalnej nazwy ładowarki teleskopowej/wielozadaniowego nośnika osprzętu na wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia ze zmiennym wysięgiem.
 • Konieczność zarejestrowania w UDT oraz przeprowadzania badań okresowych urządzenia.
 • Możliwość konserwacji urządzenia jedynie przez osoby posiadające uprawnienia wydawane przez UDT, TDT oraz WDT.
 • Dopuszczenie do obsługi ładowarek teleskopowych jedynie osób posiadających specjalne uprawnienia wydawane przez wcześniej wspomniane jednostki dozoru technicznego.
 • Konieczność przeprowadzania szkoleń okresowych BHP, w których trakcie pracownicy będą informowani o bieżących zmianach w przepisach.

Wypadek z udziałem ładowarki teleskopowej w świetle nowych przepisów

Osoby użytkujące oraz posiadające ładowarki teleskopowe powinny być również świadome, że niedopełnienie nowych przepisów może prowadzić do ogromnym problemów w przypadku zdarzeń takich jak wypadek przy pracy. Szczególnie groźne będą następujące sytuacje:

 • urządzenie biorące udział w wypadku nie zostało zarejestrowane,
 • osoba obsługująca ładowarkę biorącą udział w wypadku nie posiada uprawnień,
 • urządzenie nie posiadało ważnego badania technicznego,
 • ładowarka nie posiadała przeglądu konserwacyjnego.

Każde z tych niedociągnięć może zostać wykorzystane przez ubezpieczyciela, który odmówi wypłaty odszkodowania dla osób poszkodowanych lub na remont urządzenia, powołując się przy tym na klauzule rażącego niedbalstwa. Równocześnie warto tutaj dodać, że nieznajomość prawa nie jest żadnym wytłumaczeniem, dlatego tak istotne jest szkolenie okresowe BHP, które pozwala pracownikom oraz właścicielowi firmy zapoznać się z najnowszymi przepisami i zasadami korzystania z urządzenia.

Szkolenie okresowe BHP – Sprawdź ofertę!