Odwołanie stanu pandemii a zmiany w szkoleniach BHP

Szkolenia BHP w stanie zagrożenia epidemiologicznego

Stan epidemii w Polsce związany z chorobą COVID-19 został odwołany po dwóch lata, a dokładniej 16 maja 2022 roku. Nie oznacza to jednak, że anulowano wszelkie nakazy, jakie nałożono na nas w trakcie epidemii. W rzeczywistości zostały one przedłużone do czerwca 2023 roku. Co, jednak stanie się po tym czasie? Czy nakazy zostaną zniesione? Jakie zmiany w przypadku szkoleń BHP dla pracowników przyniesie koniec czerwca 2023 roku? Odpowiadamy.

Jakie zmiany w zakresie BHP wprowadzono wraz ze stanem epidemii?

Stan epidemii wprowadzony w naszym kraju w marcu 2020 przyniósł sporo zmian w niemal każdej dziedzinie naszego życia. Zmiany te objęły również działania pracodawców w zakresie bezpieczeństwa. Co ciekawe, z jednej strony wprowadzono więcej środków ochrony indywidualnej, z drugiej znacząco zmniejszono ilość organizowanych szkoleń lub wprowadzono formę zdalną. W wielu przypadkach zdecydowano się również wydłużyć ważność wcześniejszych szkoleń.

Co ze szkoleniami BHP po odwołaniu stanu epidemii?

Wraz z odwołaniem stanu epidemii w Polsce i ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego utrzymano większość przepisów wprowadzonych w życie dzięki ustawie z 16.04.2020 r. Zakładała ona między innymi utrzymanie ważności okresowych szkoleń oraz okresowych badań lekarskich. Taki stan ma się utrzymać jeszcze do końca czerwca 2023 roku, jednak, co w przypadku odwołania stanu zagrożenia epidemicznego?

Ustawodawca przewidział taką możliwość, a w ustawie zamieścił zapis mówiący o tym, że pracodawca w momencie zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego ma 60 dni na przeprowadzenie niezbędnych szkoleń w zakresie BHP. Okres ten może się wydawać długi, jednak w przypadku dużych przedsiębiorstw może okazać się niewystarczający.
Warto również dodać, że skala firm posiadających zaległości w zakresie okresowych szkoleń BHP jest ogromna, co może powodować następujące problemy:

  • braki w dostępności wykwalifikowanej kadry trenerskiej,
  • znaczący wzrost kosztów przyspieszonych szkoleń (np. przeprowadzanych w weekendy lub w godzinach nocnych),
  • obniżenie jakości i wartości merytorycznej szkoleń z uwagi na zwiększenie grupy szkoleniowej,
  • problemy organizacyjne w zapewnieniu ciągłości produkcji w przypadku konieczności równoczesnego szkolenia wszystkich pracowników linii.

Przepisy szkoleń BHP po pandemii

Kiedy rozpocząć organizację szkoleń w przypadku uchylenia stanu zagrożenia epidemicznego?

Jedno jest pewne: nie warto czekać do końca obowiązywania obecnej ustawy. Najlepszym rozwiązaniem będzie jak najszybsze znalezienie i zatrudnienie firmy zewnętrznej zajmującej się szkoleniem pracowników oraz przygotowywaniem harmonogramów tych szkoleń. Jest to najbezpieczniejsza opcja zapewniająca ciągłość pracy przedsiębiorstwa i wypełnienie wszelkich obowiązków ciążących na pracodawcy w zakresie BHP.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – Sprawdź szkolenia BHP!