Kurs na HDS – Biłgoraj

Kursy na żurawie przewoźne, przenośne i stacjonarne

Zdobądź uprawnienia na żurawie przewoźne ☑ przenośne ☑ stacjonarne ☑ HDS ☑

Spytaj o ofertę! (+48) 600 153 117

Żuraw HDS

Co to jest HDS – jak wygląda kurs?

HDS, czyli Hydrauliczny Dźwig Samochodowy to jedno z częściej wykorzystywanych urządzeń w transporcie drogowym wymagającym załadunku ciężkich przedmiotów. Umiejętność obsługi takiego sprzętu pozwala nie tylko na dokonywanie przewozów, ale też umożliwia ich załadunek bez konieczności korzystania z dodatkowych urządzeń. Operatorem żurawia (HDS) może być kierowca, który ukończył odpowiednie szkolenieposiada stosowne zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Adresaci kursu HDS

Szkolenie dla operatorów żurawi (HDS) przeznaczone jest dla tych wszystkich osób, które pracują w np. transporcie drogowym towarowym, pracowników pracujących przy pozyskiwaniu drewna z lasu i chcą poszerzyć swoje umiejętności o możliwości załadunku. Odpowiednie kwalifikacje są przydatne zarówno zawodowym kierowcom w dużych firmach, jak i prywatnym właścicielom jednoosobowych przedsiębiorstw usługowych. Posiadane zaświadczenie jest kolejnym elementem poszerzającym ogólne kwalifikacje i zwiększającym szanse na zatrudnienie

Wymagania stawiane przyszłym uczestnikom kursu na HDS

Operowanie żurawiem samochodowym nie jest zadaniem łatwym, dlatego na kurs mogą się zapisać osoby, które spełniają określone wymagania:

  • powinny one mieć przynajmniej podstawowe wykształcenie,
  • ukończone 18 lat,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku operatora HDS,

Żuraw HDS

Program szkolenia operatora żurawia

Kurs na operatora HDS składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna obejmuje zajęcia indywidualne z instruktorem przeprowadzone na profesjonalnym sprzęcie na terenie naszego ośrodka lub w celu udogodnienia firmom zlecającym takie szkolenie dla kilku pracowników – na ich terenie. Część teoretyczna składa się z zagadnień takich jak:

  • wiedza o dozorze technicznym
  • wiadomości ogólne o dźwigach z naciskiem na żurawie HDS
  • zasady działania oraz budowę urządzeń dźwigowych
  • obowiązki operatora żurawia HDS
  • zasady eksploatacji urządzeń z obsługą zawiesi
  • podstawowe zagrożenia i zabezpieczenia
  • zasady BHP

Uprawnienia i korzyści, jakie zapewnia kurs

Prowadzony przez nas kurs kończy egzamin państwowy przeprowadzony przez komisję UDT. Jego efektem jest otrzymanie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT poświadczającego uprawnienia na żurawie HDS. Uzyskuje się uprawnienia bez ograniczeń towarowych, które są ważne przez okres 10 lat. Posiadacz takich kwalifikacji może podjąć pracę przy obsłudze żurawi samochodowych (HDS) przeładunkowych, przewoźnych. Zapewniamy kompleksowe kursy w korzystnych cenach, prowadzone przez doświadczonych specjalistów

Uprawnienia HDS, Kursy na żurawie – Zapytaj o szczegóły!