Wózki Podnośnikowe

Usługi bhp i ppoż. wózki widłowe Mateusz Błazik

Zakres naszych usług:

  • rejestracja wózków podnośnikowych w Urzędzie Dozoru Technicznego,
  • przeglądy wózków jezdniowych przez wykwalifikowanych konserwatorów wózków,
  • sprzedaż oraz wynajem wózków jezdniowych,
  • pełen serwis wózków jezdniowych.

Szkolenia operatorów wózków kategorii:

– kategoria III WJO – uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych,

– kategoria II WJO – uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych,

– kategoria I WJO – uprawnia do obsługi wózków jezdniowych, w tym specjalizowanych.

Szkolenie zakończone egzaminem przed komisją UDT

Jakimi wózkami mogę jeździć mając kategorię III WJO?

Kategoria III WJO uprawnia do operowania wózkami jezdniowymi podnośnikowymi prowadzonymi, czyli takimi, gdzie operator nie siedzi w kabinie ani nie stoi na podeście wózka, tylko idzie  obok maszyny.

Jakimi wózkami mogę jeździć mając kategorię II WJO?

Kategoria II WJO uprawnia do obsługi wózków z kategorii III WJO oraz wózków, gdzie operator siedzi w kabinie lub stoi na podeście. Wyjątkiem są wózki specjalizowane (ładowarki teleskopowe, wózki z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem).

Do czego uprawnia mnie kategoria I WJO?

Kategoria I WJO uprawnia do obsługi wózków z kategorii II WJO i III WJO. Ponadto daje kwalifikacje do obsługi  wózków ze zmiennym wysięgiem i/lub z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem.