Szkolenie wstępne BHP

Prace szczególnie niebezpieczne, czyli jakie?

Zawód pracownika budowlanego to bardzo ogólna nazwa określająca osoby wykonujące prace tynkarskie, murarskie, betoniarskie, brukarskie, zbrojarskie, a także montażowe i rozbiórkowe. Pracownicy tacy w zakresie swoich codziennych obowiązków mogą spotykać się z pracami szczególnie niebezpiecznymi, których wykonywanie wiąże się z odpowiednim poziomem wiedzy oraz przeszkoleniem i znajomością zasad postępowania oraz BHP. Jakie dokładnie są to…
Czytaj dalej