Utrata ważności uprawnień na wózki widłowe – czy uprawnienia mogą być bezterminowe?

Jak zodbyć uprawnienia na wózki podnośnikowe, widłowe?

Uprawnienia na wózki widłowe wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego. Osoby, które je posiadają, mogą korzystać z tego rodzaju urządzeń transportu bliskiego w dowolnym miejscu pracy, znajdującym się na terenie naszego kraju. Wiele osób chciałoby jednak wiedzieć, czy takie uprawnienia są bezterminowe, zwłaszcza że zaledwie kilka lat temu nowe przepisy całkowicie zrewolucjonizowały pracę operatorów. Podpowiadamy więc, jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe, odpowiadając jednocześnie na pytanie, czy będą one obowiązywać bezterminowo.

W jaki sposób zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, regulowanymi przez rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, urządzenia transportu bliskiego, którymi są wózki widłowe, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne. Podstawą do ich zdobycia będzie z kolei zdanie egzaminu, przeprowadzanego przez komisję kwalifikacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Zanim jednak to nastąpi, warto wziąć udział w odpowiednim kursie, znacząco zwiększającym szansę na uzyskanie pozytywnego wyniku. Takie zajęcia przygotowują przyszłego operatora do samodzielnej obsługi wózka widłowego, dając mu jednocześnie rzetelną wiedzę teoretyczną, związaną z urządzeniami transportu bliskiego.

Czy uprawnienia imienne na wózki widłowe – do kiedy są ważne?

Jeszcze kilka lat temu dopuszczalna była obsługa wózków unoszących jezdniowych jedynie na podstawie zezwoleń, wydawanych przez pracodawcę. Były to zezwolenia imienne, obowiązujące wyłącznie na terenie konkretnego zakładu pracy. Zgodnie z nowym ustawodawstwem,  wszyscy operatorzy, posiadający tego typu dokumenty, zobligowani zostali do podniesienia swoich kwalifikacji. Nałożono na nich również obowiązek przystąpienia do egzaminu państwowego, organizowanego przez UDT. Ci, których uprawnienia wydane zostały przed 31 grudnia 2004 r., powinni przystąpić do takiego egzaminu przed upływem 2023 r. Operatorzy, legitymujący się uprawnieniami imiennymi na wózki widłowe, wydanymi do 31 grudnia 2014 r., mają obowiązek podnieść swoje kwalifikacje do końca 2026 r. Najwięcej czasu mają z kolei osoby, posiadające uprawnienia imienne, wydane po 1 stycznia 2015 r. Ich zezwolenie wygasa bowiem z końcem 2027 r. Wtedy to wszystkie imienne uprawnienia stracą swoją ważność.

Do kiedy są ważne uprawenienia na wózki widłowe?

Czy uprawnienia na wózki widłowe mogą być bezterminowe?

Kolejne zmiany w przepisach, dotyczących obsługi wózków widłowych, zostały wprowadzone  1 czerwca 2019 roku. To właśnie wtedy zniesiono bezterminowość uprawnień, wyznaczając jednocześnie okresy ważności dla poszczególnych kategorii. I tak uprawnienia na wózki widłowe z mechanicznym napędem podnoszenia wydawane są na okres 10 lat. W tej kategorii nie mieszczą się natomiast urządzenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe, mogące podnosić operatora wraz z załadunkiem. Uprawnienia na tego rodzaju wózki specjalistyczne i urządzenia wysokiego składowania, ważne są zaledwie 5 lat.

Jak przedłużyć uprawnienia na wózki widłowe?

Zgodnie z nowym ustawodawstwem, uprawnienia na wózki widłowe muszą być przedłużane, po upływie ściśle określonego czasu. Warto podkreślić przy tym, że proces ten nie zawsze wiąże się z koniecznością ponownego przystępowania do egzaminu przed komisją UDT. Stosowny wniosek należy złożyć jednak najpóźniej 3 miesiące przed utratą ważności dokumentów.  To jednak jeszcze nie wszystko. Na takie przedłużenie mogą bowiem liczyć wyłącznie czynni operatorzy, którzy obsługiwali wózki jezdniowe przez minimum 3 lata w czasie, gdy posiadali oni ważne uprawnienia. Takie oświadczenie stanowi podstawę do przedłużenia ważności dokumentów, odnoszących się do określonej kategorii wózków widłowych. Tym samym zakłady pracy straciły również możliwość wydawania zaświadczeń imiennych dla swoich pracowników.

Szkolenia UDT na wózki podnośnikowe – Sprawdź!