Pierwsza Pomoc

Usługi bhp i ppoż. wózki widłowe Mateusz Błazik

Spytaj o ofertę! (+48) 600 153 117

Pierwsza pomoc

Szkolenie dla pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy w postaci wykładu  oraz  przed wszystkim praktycznej umożliwiającej bezpieczne, sprawne i skuteczne udzielenie pomocy, wraz z treningiem wykonywania poszczególnych czynności ratowniczych w sytuacjach pozorowanych.

Cześć teoretyczna składa się z wykładów, prezentacji autentycznych filmów, prowadzonych przy wykorzystaniu sprzęt audio-wizualnego.

Część praktyczna obejmuje ćwiczenia z użyciem fantomów do nauki resuscytacji (osoba dorosła i dzieci),  profesjonalnego sprzętu do nauki defibrylacji AED, udzielania pomocy w sytuacjach pozorowanych (pozoracje najczęściej występujących zdarzeń urazowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy) oraz udzielanie pomocy wraz z wykorzystaniem prawdziwego sprzętu ratowniczego (zestawy pierwszej pomocy, apteczki w różnych konfiguracjach, sprzęt do resuscytacji).

Szkolenie wykonywane jest przez ratownika medycznego (potwierdzone dyplomem państwowym), a realizowany program szkolenia zgodny jest z najnowszymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji i Polskiej Rady Resuscytacji (BLS, BTLS).

Wykonujemy również kursy udzielania pierwszej pomocy w dowolnie wskazanym przez klienta miejscu i terminie. Dojeżdżamy do zakładów pracy i wszystkich innych miejsc dogodnych zleceniodawcy.