Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 23 stycznia 2020r.

31 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. dotycząca zmiany ustawy o odpadach, jak i niektórych innych ustaw z zakresu ewidencji i sprawozdań składanych do BDO, czyli bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami.

Równoległe prowadzenie ewidencji papierowej oraz BDO

Nowelizacja pozwala na równoległe prowadzenie ewidencji w bazie danych o odpadach, a także w formie papierowej w terminie nieprzekraczającym 30 czerwca 2020 r., jeśli przekazujący odpady wystawi KPO (kartę przekazania odpadów) albo KPOK (kartę przekazania odpadów komunalnych). Takie rozwiązanie wymaga od kierowcy pojazdu, przewożącego odpady, posiadanie odpowiednich dokumentów lub ich kopii. Dokumenty w formie papierowej, jednak muszą zostać wpisane przez przedsiębiorców do systemu BDO najpóźniej do 31 lipca 2020 r.

Działania przedsiębiorców, którzy zdążyli się już dostosować do prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny za pośrednictwem BDO, nie są jednak w żaden sposób ograniczane.

Ewidencja w sytuacji awarii systemu BDO

Nowelizacja doprecyzowuje także sytuację, mającą miejsce podczas awarii, następującej po stronie administratora BDO w sposób, który uniemożliwia sporządzanie dokumentów w formie elektronicznej. Wówczas dopuszcza się wystawienie dokumentów ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej poza systemem BDO. Zgodnie z informacjami znajdującymi na stronie „Ochrona Środowiska – Biłgoraj” kierowca, który transportuje odpady musi jednak pamiętać o posiadaniu przy sobie wersji papierowej karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych. Przedsiębiorcy będą zobowiązani, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty usunięcia awarii oraz przywrócenia funkcjonalności bazy, do uzupełnienia dokumentacji w BDO.

Nowe terminy złożenia dokumentów elektronicznych

Dodatkowo, nowelizacja ustawy wprowadza przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w formie elektronicznej w zakresie gospodarki odpadami do 30 czerwca 2020 r. Dotyczy to sprawozdań, które zostały złożone w 2020 roku za rok 2019.

Wiele przepisów ustawy wchodzącej w życie z dniem 31 stycznia 2020 r., stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r., z wyłączeniem przepisów karnych.

Podstawa prawna:

Dziennik Ustaw: Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

BDO Biłgoraj – zapytaj o szczegóły