Podesty ruchome

„Zwyżki” to potoczna nazwa urządzeń zaliczanych do kategorii podestów ruchomych. Tym terminem określa się przede wszystkim podnośniki koszowe, ale również nazwa ta stosowana jest w celu opisu urządzeń takich jak:

  • podesty przejezdne wolnobieżne (podnośniki nożycowe)
  • podesty przewoźne (np. pająki podczepiane pod samochód)
  • podesty samojezdne (montowane na pojeździe)

Wszystkie te  urządzenia podlegają Dozorowi Technicznemu, dlatego do ich obsługi potrzebne są uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Obsługa podestów ruchomych nie jest trudnym zadaniem, ale odpowiedzialność, jaka spoczywa na operatorze, wymaga odpowiednich predyspozycji oraz wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim  posiadania uprawnień.

Organizowane przez nas kursy na umożliwiają uzyskanie niezbędnych kwalifikacji. Wymagania, jakie są stawiane kursantom na operatora podnośników koszowych i podestów ruchomych to:

  • ukończone 18 lat (warunek pełnoletności),
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych, zwłaszcza do pracy na wysokościach.

Celem kursu na podesty ruchome jest zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze podestów ruchomych oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do bezpiecznej pracy na urządzeniu  oraz zdobycia wymaganych kwalifikacji poprzez zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.