Ochrona Przeciwpożarowa

Usługi bhp i ppoż. wózki widłowe Mateusz Błazik

Zakres usług ppoż. :

  • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
  • przeglądy sprzętu ppoż.,
  • oznakowanie ppoż. obiektów,
  • opracowywanie scenariuszy ewakuacji,
  • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów branży ppoż.,
  • szkolenia ppoż.